Koszty procesu a wysokość dochodzonego roszczenia

Dzień dobry,

W tej krótkiej notce, chciałabym pochylić się na zależnością kosztów procesu a wysokością dochodzonego przed Sądem roszczenia. Przede wszystkim, zaś chciałbym abyś Ty Mój Drogi Poszkodowany pochylił się nad tym, zanim wpadniesz w szpony machiny Kancelarii Odszkodowawczych.

Od razu zaznaczam, że w żaden sposób nie deprecjonuję Kancelarii Odszkodowawczych, niektóre nawet bardzo cenię, ale chcę Cię wyczulić na proste socjotechniczne działania, zwłaszcza, że Kancelarie Odszkodowawcze nie ponoszę odpowiedzialności cywilnej za swoją działalność, nie mają sformalizowanych zasad etyki zawodowej. To wszystko w odróżnieniu od Kancelarii Radców Prawnych i Kancelarii Adwokackich.

Zacznę od tego, że umowa o prowadzenie sprawy związanej z dochodzeniem roszczeń jest umową starannego działania, a nie umową rezultatu. Oznacza to ni mniej ni więcej, że podmiot podejmujący się prowadzenia  Twojej sprawy Drogi Poszkodowany zobowiązany jest do dołożenia najwyższej staranności, żeby odszkodowanie dla Ciebie uzyskać, ale nie do tego, że je faktycznie uzyska.

Dlatego tak ważne jest już w procesie sądowym, żeby nie przeszacować dochodzonego roszczenia. Na początku musisz wiedzieć jakie koszty czekają Cię w postępowaniu cywilnym. I tak pierwszy podstawowy koszt, to tzw. wpis sądowy stanowiący 5% dochodzonego roszczenia. Oczywiście jeśli będziesz miał szczęcie zawsze istnie możliwość złożenia skutecznego wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych. Kolejne koszty to koszty opinii biegłych. Zaznaczam, że regułą procesową jest, że wniosek o biegłego składa strona wnosząca roszczenie, aby udowadniać zasadność i wysokość tego roszczenia. Koszty te kształtują się różnie w zależności od rodzaju sprawy od 1000 do 5000 zł ( np. przy biegłych z zakresu rachunkowości, czy budownictwa). I wreszcie koszty zastępstwa procesowego pełnomocnika Twojego przeciwka procesowego. W zależności od wysokości roszczenia wynoszą one od:

 • do 500 zł – zwrot 90 zł,
 • od 500 zł do 1500 zł – zwrot 270 zł,
 • od 1500 zł do 5000 zł – zwrot 900 zł,
 • od 5000 zł do 10 000 zł – zwrot 1800 zł,
 • od 10 000,01 zł do 50 000 zł – zwrot 3600 zł,
 • od 50 000,01 zł do 200 000 zł – zwrot 5400 zł,
 • od 200 000,01 zł do 2 000 000 zł – zwrot 10 800 zł,
 • od 2 000 000,01 zł do 5 000 000 zł – zwrot 15 000 zł,
 • od 5 000 000,01 zł – zwrot 25 000 zł.

Wysokość tych kosztów ulega zmniejszeniu, jeżeli sprawa zakończy się wydaniem nakazu zapłaty w:

 • postępowaniu upominawczym,
 • elektronicznym postępowaniu upominawczym,
 • postępowaniu nakazowym,
 • europejskim postępowaniu nakazowym

W takim przypadku minimalne stawki wynoszą odpowiednio do wartości przedmiotu sporu:

 1. do 500 zł – 60 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;
 3. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;
 4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;
 7. powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

Na to drugie rozwiązanie nie liczyłabym zbytnio. Oczywistym bowiem jest, że Twój Przeciwnik  procesowy będzie się bronił. Sytuację, gdy nakaz zapłaty staje się prawomocny wskutek braku wniesienia sprzeciwu są sporadyczne.

No i oczywiście pozostają Ci Mój Drogi Poszkodowany koszty Twojego pełnomocnika – należne mu bez względu na to czy wygrasz w części, czy w całości lub po prostu przegrasz proces. Koszty te są z reguły określane przez pełnomocników procentowo w zależności od „ugranej kwoty”. Tak więc w interesie pełnomocnika jest zawyżanie dochodzonych roszczeń.

Mając na uwadze powyższe pamiętaj, że zanim podejmiesz decyzję o wysokości dochodzonego roszczenia wybierz takiego pełnomocnika, który realnie i rzetelnie oszacuje Twoje szanse w procesie. Nie jest bowiem sztuką obiecać poszkodowanemu niebotycznej wygranej kwoty odszkodowania lub zadośćuczynienia. Sztuką jest analiza całości materiału jaki oferujesz swojemu pełnomocnikowi, aby ten korzystając ze swojego doświadczenia procesowego, innych podmiotów np. rzeczoznawców, lekarzy właściwie i realnie ocenił Twoje szanse w procesie.

Pamiętaj, Mój Drogi Poszkodowany, jeśli pełnomocnik będzie rzetelny i uczciwy – wygrasz sprawę w całości i zapłacisz jedynie prowizję swojemu pełnomocnikowi. Jeśli natomiast wygrasz ją jedynie w części np. w 30 % , Sąd obliczy koszty stosunkowo do Twojej wygranej i wygranej Twojego przeciwka – 70 % i w takiej proporcji obciąży Cię wszystkimi kosztami, o których mowa powyżej.

Reasumując, nie należy być zbyt roszczeniowym i trzeźwo oceniać swoje szanse, zwłaszcza, że żądanie zawsze możesz rozszerzyć w trakcie trwania procesu. Zasada jest prosta im wyższe roszczenie tym większe koszty.